wszystkie oferty

Tester Automatyczny (Python, PHP)

Nasza oferta:

Udział w jednym z trzech projektów realizowanych poprzez aplikację nad systemem obsługującym procesy związane z aplikowaniem firm o dofinansowanie projektów biznesowych,  zbiór oferty usług rozwojowych zamieszczanych przez podmioty świadczące takie usługi dla przedsiębiorców i ich pracowników, a także pracę  nad autorskim rozwiązaniem w wewnętrznym systemie dedykowanym procesowi zarządzania zasobami informatycznymi oraz uprawnieniami do tych zasobów.

Nasze oczekiwania:

 • Min 3. letnie doświadczenie w automatyzacji dużych aplikacji webowych
 • Bardzo dobra praktyczna umiejętność pracy z takimi narzędziami jak Selenium WebDriver, Robot Framework, Selenium Grid
 • Umiejętność pracy z Testlink, Redmine, GIT
 • Znajomość języka SQL oraz baz danych MySQL, PostgreSQL na poziomie umożliwiającym tworzenie zapytań na potrzeby testów automatycznych
 • Znajomość języka Python, umożliwiająca pisanie funkcji wspomagających testy automatyczne
 • Znajomość języka PHP umożliwiająca pisanie testów automatycznych dla aplikacji napisanej w PHP
 • Umiejętność stosowania wzorca Page Object Model
 • Znajomość zasad testowania, technik testowych, procesu testowania
 • Umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność, pozwalająca na sprawną realizację powierzonych zadań
 • Samodzielność w realizacji zadań, w tym umiejętność szukania rozwiązań dla trudnych zadań

Kluczowe zadania:

 • Tworzenie dokumentacji testowej dla aplikacji webowych Zamawiającego (przypadki testowe, scenariusze testowe, plany testów)
 • Wykonywanie testów automatycznych aplikacji webowych: konfiguracja środowiska do testów automatycznych, tworzenie i utrzymanie skryptów testów automatycznych, analiza i raportowanie wyników testów
 • Współpraca w zakresie wdrażania usprawnień w obszarze testów automatycznych
 • Konsultacje podczas spotkań grup roboczych dotyczących projektów testowych
Katarzyna Piesta

Osoba odpowiedzialna za rekrutację

Katarzyna Piesta
Senior IT Recruitment Specialist
[email protected]

Lokalizacja: Warszawa


Aplikuj na to stanowisko

Stanowisko:
Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon*
Dołącz CV w formacie pdf lub doc*

Preferowane miejsce pracy*
Doświadczenie*
Preferowany rodzaj kawy:


formularz kontaktowy

Zadaj nam pytanie